Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dírková komora_Pinhole_Camera obscura

Co je to vlastně dírková komora - pinhole - camera obscura ?

Camera obscura (latinsky temná komora )...Dírkovou komorou se dá s trochou nepřesnosti nazvat jednoduchý fotoaparát bez objektivu.Jeho konstrukce využívá lineárního šíření světla, které prostupuje na jedné straně malou dírkou komory           ( v mém případě krabice )  a promítá se na stínitko (světlocitlivý materiál )na druhé straně.Je celkem jasné, že takto vytvořené fotřografie se co do kvality nemohou rovnat s klasickými fotografiemi nebo dokonce s fotografiemi pořízenými digitálními fotoaparáty, přesto v sobě má tato nedokonalost a rozmazání jisté kouzlo a nádech nostalgie.Princip dírkové komory využíval již LEONARDO DA VINCI v 15. století

 

What is this pinhole - pinhole - camera obscura?

Camera obscura ( Latin darkroom )... a pinhole camera can be a little inaccurate to call a simple camera without objectiv.Its design uses linear spreading  oftha light, which passes on one side of a small hole in the chamber ( in my case the box ) and reflected in the shade ( light-sensitive material ) the second side.It is naturally clear that this photos in quality can not compare with classic photos, or even photographs taken with digital cameras, but this in itself is imperfection and smearing some charm and a touch of the nostalgia.Princip pinhole used already LEONARDO DA VINCI in the 15th century.