Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový Hrádek včera a dnes

Na tomto dokumentu jsem začal pracovat zhruba před dvěma lety na základě podobného projektu ve fotoklubu Náchod, kde se snažíme zdokumentovat vývoj města.Tato řada fotografií byla vystavena v roce 2008 v Novém Hrádku a současně s ní byla vydána ve spolupráci s obecním úřadem brožura těchto fotografií s dobovým textem o historii Nového Hrádku, kde bydlím od svého mládí.V současné době mám připravených již dalších dvacet dvojic, které se chystám ukázat veřejnosti buď sám nebo za pomoci místního obecního úřadu.

Fotografie se pokud možno snažím fotit ze stejného místa, ve stejnou roční dobi, pokud to situace dovolí.Často je to však složité díky novému porostu nebo nové výstavbě.Nakonec posuďte sami jak se to daří.

 

 On this document, I started working about two years ago based on a similar project in Náchod photo club, where we document the evolution of the town.These many photographs were exhibited in 2008 in Nový Hrádek and at the same time it was published in cooperation with the local office of the brochure pictures with contemporary text on the history of New Little Castle, where I lived from my born.Now a day I have prepared for another twenty pairs, which I intend to show the public, either alone or with the help of the local municipal office.

Photographs, if possible, try to take pictures from the same place at the same annual Times, when the situation is good. Often, but it is difficult because of the new vegetation or new  houses. Look at  yourself how it's doing.